eng
Vilnius
00:44

Abitra, UAB

registered
Sierakausko 15A, Vilnius, Lietuva
physical
Sierakausko 15A, Vilnius, Lietuva
Lina Saulyte, transport manager
Flagma member since 13 March 2019
+370 659 933-XX

Business activities

Mezdunarodnyje perevozki, perevozki iz Evropy v Rossiju. Perevozki iz drugix regionov v Rossiju.

views: 39

Registered: 13 Mar 2019      activity index: F 0.0

×
×
×
×
×